Perutusan Pengarah

Assalammualaikum dan Salam Kemahiran.

Dalam menuju era pemodenan pada masa kini, tenaga kerja berkemahiran tinggi merupakan aset terpenting di Malaysia bagi mencapai ke arah Negara Maju. Seiring dengan perkembangan teknologi Revolusi Industri (I.R) 4.0, seseorang pekerja perlu bersedia untuk melengkapkan pengetahuan dan kemahiran pelbagai berteraskan industri sama ada dalam teknologi automasi dan robotik, bahan termaju, pengkomputeran tahap tinggi, kecerdasan buatan, internet benda dan sebagainya. Peningkatan kemahiran selaras dengan keperluan I.R 4.0 juga memberi kesan kepada peningkatan sosioekonomi seseorang pekerja berkemahiran dan secara tidak langsung meningkat daya saing yang lebih baik di pasaran pekerjaan.

Institut Latihan Perindustrian Pedas atau ILP Pedas merupakan salah sebuah Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia yang satu-satunya terletak di Negeri Sembilan, menawarkan tujuh (7) program latihan kemahiran merangkumi sektor pembinaan, elektrikal dan elektronik serta mekanikal dan pengeluaran. ILP Pedas juga turut mengambil langkah persediaan bagi menawarkan program kemahiran berteraskan keperluan I.R 4.0 berfokus kepada sektor binaan melalui penggunaan aplikasi Pemodelan Maklumat Binaan (Building Information Modeling, BIM).

Informasi program latihan kemahiran yang disalurkan melalui laman web ini diharapkan menjadi platform rujukan masyarakat umum untuk mengetahui mengenai perkhidmatan latihan yang telah jalankan di sini, baik dari segi kursus-kursus sepenuh masa ataupun separuh masa dan juga termasuklah kursus permintaan khas (Customized Course).

Akhir kata saya berharap semua pelawat yang melawat laman web ini dapat memanfaatkan setiap helaian laman maklumat yang terdapat di laman ini sebagai satu titik mula bagi anda untuk membina masa depan dengan ilmu kemahiran kerana โ€˜Masa Depan Anda Bermula di Siniโ€™ dan kami bersedia membantu anda.

Sekian, terima kasih.

Ts. Suhaila Binti Abdul Samad