Perutusan Pengarah

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Pembangunan yang pesat dan pantas dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) menuntut setiap individu untuk menguasainya. Ini bagi menjamin negara kita tidak ketinggalan dalam arus perkembangan tersebut.

ICT adalah berkait rapat dengan mahupun dalam konteks K-Ekonomi, K-Pengetahuan dan E-Pembelajaran yang menjadi ‘trend’ dunia termasuklah negara kita Malaysia. Dalam arus teknologi terkini setiap organisasi mahupun individu telahpun menyediakan laman sesawang masing-masing bagi memperkenalkan mengenai organisasi tersebut.

Institut Latihan Perindustrian Pedas atau ILP Pedas sebagai salah sebuah Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia atau ILJTM telah menyahut seruan kerajaan dengan mengadakan tapak laman sesawang bagi mendedahkan kepada orang awam mengenai institut ini.

Dengan pendedahan ini diharapkan masyarakat umum dapat mengetahui mengenai perkhidmatan latihan yang telah kita jalankan di sini, baik dari segi kursus-kursus sepenuh masa ataupun separuh masa dan juga termasuklah kursus permintaan khas (Customized Course).

Akhir sekali saya berharap semua penjawat awam dan juga orang awam yang melawat laman ini dapat memanfaatkan setiap helaian laman maklumat yang terdapat di laman ini sebagai satu titik mula bagi anda untuk membina masa depan dengan ilmu kemahiran kerana ‘Masa Depan Anda Bermula di Sini’ dan kami bersedia membantu anda.

Sekian, terima kasih.

Suhaila Binti Abdul Samad
Pengarah
Institut Latihan Perindustrian (ILP) Pedas