BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER DAN MULTIMEDIA (BPSM)

Memastikan misi dan visi Institut dengan menyediakan perkhidmatan sokongan dan kemudahan khususnya dalam mentadbir sistem (Aplikasi, Komputer & Rangkaian), Multimedia dan Perpustakaan.

Antara tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan merangkumi aspek berikut:

Pentadbir Sistem

  • Mengendalikan, menyelenggaraan dan memantau kemudahan infrastruktur dan sistem ICT institut.
  • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT di Makmal / Pejabat / Bilik Server
  • Pemantauan dan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Atas Talian seperti Hrmis, email MyGovUC, Traning Management System (TMS), Learning Management System (LMS), ePerolehan, eKursus Jangka Pendek dan eJAMS.

Multimedia

  • Membangunkan dan menyelenggara Laman Web Rasmi Institut dan mengemaskini isi kandungan laman web dari semasa ke semasa
  • Penyediaan artikel, grafik dan video untuk hebahan media sosial dan laman web

Perpustakaan

  • Peminjaman Dan Pemulangan Bahan Bacaan
  • Penerimaan Bahan Bacaan dari Pembekal
Skip to content