Perancangan Latihan Sesi 2/2021

Pendaftaran Pelajar Sesi 2/2021

Pelajar sedia ada:
26 Julai 2021

Pelajar Baharu (JTM Online):
26 & 27 Julai 2021

Pelajar baharu (UPU):
2 Ogos 2021

 

Pembelajaran Secara Online

Pelajar Sedia Ada (Semester Akhir):
2 Ogos 2021 – 3 Oktober 2021

Pelajar Sedia Ada (Selain Sem. Akhir):
2 Ogos 2021 – 31 Oktober 2021

Pelajar Baharu (Semester 1):
11 Ogos 2021 – 31 Oktober 2021

 

Pembelajaran Secara Bersemuka

Pelajar Semester Akhir:
4 Oktober 2021 – 12 Disember 2021

Pelajar Bukan Semester Akhir:
1 November 2021 – 16 Januari 2022

Minggu Peperiksaan

Pelajar Semester Akhir:
13 – 24 Disember 2021

Pelajar Bukan Semester Akhir:
17 – 29 Januari 2022