Pengangkutan

Dalam memberikan keselesaan dan perancangan aktiviti Institut atau Jabatan dilaksanakan, kemudahan kenderaan Jabatan tidak ketinggalan diambil penekanan penting agar memastikan kenderaan ini sentiasa dalam keadaan baik. Kenderaan Jabatan ini telah diletakkan di bawah penguasaan Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan bagi urusan pergerakan kenderaan dan juga penyelenggaraan berkala. Institut telah dibekalkan sebanyak 3 unit kenderaan bagi tujuan urusan rasmi dan sebagainya iaitu:-

  1. Bas – 1 Unit
  2. Kereta – 1 Unit
  3. Van – 1 Unit