Penginapan dan Asrama

ILP Pedas menyediakan sebanyak 3 blok asrama untuk penginapan 600 orang pelajar pada satu-satu masa. Setiap satu blok asrama menawarkan pelbagai kemudahan yang lengkap demi menepati keperluan pelajar. Setiap bilik kediaman dilengkapi dengan perabot seperti katil, almari pakaian, meja dan kerusi belajar. Terdapat asrama yang berlainan untuk pelajar lelaki dan perempuan. Pelajar lelaki adalah dilarang untuk memasuki asrama perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Pelawat tidak dibenarkan untuk bermalam di asrama.

Sebahagian besar blok asrama mempunyai bilik menonton televisyen, akses internet, mesin membasuh pakaian, alat penapis air, pembersihan harian, kemudahan untuk sistem kumbahan serta pelbagai lagi kemudahan lain yang memberikan kesenangan kepada para pelajar. Pihak pengurusan juga sangat komited dalam menjamin keselamatan dan keamanan warga ILP Pedas. Justeru, persekitaran asrama dilindungi sepenuhnya oleh pegawai-pegawai keselamatan yang berdedikasi dalam menjalankan tugas. Kawasan parkir juga dilindungi sepenuhnya untuk memastikan kenderaan para pelajar dan kakitangan ILP Pedas selamat.