KOLEKSI VIDEO

2021

Lawatan Kerja Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia ke ILP Pedas

Majlis Penyerahan Siap Kerja.
Projek Naiktaraf dan Memulihara Kemudahan dan Infrastruktur di ILP Pedas, Negeri Sembilan.

2020

Video Korporat 1 Minit ILP Pedas

Tatacara disinfeksi di tempat kerja ILP Pedas

2018

Kerjasama Pintar antara ILP Pedas, Yayasan Peneraju dan Gamuda MRT

2017

Video Korporat ILP Pedas