Organisasi ILP Pedas

 • Pengarah
 • Timbalan Pengarah Latihan
 • Timbalan Pengarah Operasi
 • Ketua Jabatan Mekanikal
 • Ketua Jabatan Elektrikal
 • Pentadbir Eksekutif
 • Setiausaha Pejabat
 • Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan
 • Unit Kewangan
 • Unit Stor
 • Unit Asrama
 1. Bahagian Pengurusan Pelajar dan Latihan (BPPL)
 2. Bahagian Kawalan dan Kualiti Latihan (BKKL)
 3. Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan Aset (BPPA)
 4. Bahagian Komersil dan Khidmat Sokongan Pekerjaan (CESS)
 5. Bahagian Pusat Sumber dan Multimedia (BPSM)
  • Unit Operasi Rangkaian dan Server
  • Unit Operasi Multimedia
  • Unit Operasi Perpustakaan
 6. Unit Peperiksaan dan Persijilan (UPP)
 7. Unit Pengajian Umum (UPU)
 • Bahagian Teknologi Pembuatan
 • Bahagian Teknologi Kimpalan
 • Bahagian Teknologi Fabrikasi Struktur Logam (Minyak dan Gas)
 • Bahagian Teknologi CADD Mekanikal
 • Bahagian Teknologi Mekatronik
 • Bahagian Teknologi Telekomunikasi
 • Bahagian Teknologi CADD Senibina
 • Pusat teknologi Komputer