Organisasi ILP Pedas

 • Pengarah
 • Timbalan Pengarah Latihan
 • Timbalan Pengarah Operasi
 • Ketua Jabatan Mekanikal
 • Ketua Jabatan Elektrikal
 • Pentadbir Eksekutif
 • Setiausaha Pejabat
 • Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan
 • Unit Kewangan
 • Unit Stor
 • Unit Asrama
 1. Bahagian Pengurusan Pelajar dan Latihan (BPPL)
  • Unit Pengurusan Psikologi, Kaunseling dan Kerjaya
 2. Bahagian Kawalan dan Kualiti Latihan (BKKL)
  • Unit Peperiksaan dan Persijilan (UPP)
 3. Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan Aset (BPPA)
 4. Bahagian Komuniti dan Khidmat Sokongan Pekerjaan (CESS)
 5. Bahagian Pusat Sumber dan Multimedia (BPSM)
  • Unit Operasi Rangkaian dan Server
  • Unit Operasi Multimedia
  • Unit Operasi Perpustakaan
 6. Bahagian Pengajian Umum (BPU)
 • Bahagian Teknologi Pembuatan
 • Bahagian Teknologi Kimpalan
 • Bahagian Teknologi Fabrikasi Struktur Logam (Minyak dan Gas)
 • Bahagian Teknologi CADD Mekanikal
 • Bahagian Teknologi Mekatronik
 • Bahagian Teknologi Telekomunikasi
 • Bahagian Teknologi CADD Senibina
 • Pusat Teknologi Komputer

CARTA ORGANISASI ILP PEDAS – Dikemaskini sehingga 1 September 2022