KURSUS JANGKA PANJANG YANG DITAWARKAN DI ILP PEDAS

ILP Pedas menawarkan program-program latihan secara sepenuh masa.

KAEDAH PERLAKSANAAN

Kursus-kursus dijalankan mengikut jadual latihan yang disediakan bagi memenuhi syarat latihan.

CALON PELAJAR