Misi

  • Melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing.

Visi

  • Menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja yang berdaya saing.

Objektif

  • Melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi sektor perindustrian.
  • Meninggikan kemahiran pekerja-pekerja industri bagi membolehkan mereka memberi sumbangan dengan lebih berkesan ke arah pembangunan negara.
  • Memudahkan para lepasan sekolah mendapat pekerjaan melalui latihan kemahiran perindustrian yang sistematik.