Logo dan Pengertian

Warna Biru

Menggambarkan warna koporat jabatan Tenaga Manusia dan peneraju kegemilangan berpanjangan.

Warna Gangsa

Menggambarkan teknologi dan kemahiran.

Perkataan JTM

Adalah makna bagi Jabatan Tenaga Manusia.

Muka taip T

Penekanan terhadap teknologi, tenaga kerja dan teknokrat.

Dua Anak Panah

Mencirikan daya saing antara pekerja ke arah globalisasi. Kesepaduan untuk mencapai kemajuan berpanjangan.

Titik J

Menggambarkan satu tumpuan khusus dalam pembangunan modal insan.

Bendera Rasmi

Ukuran Bendera:

Lebar: 183 cm

Tinggi: 91.5 cm

Skip to content