BAHAGIAN PENGAJIAN UMUM (BPU)

Bahagian Pengajian Umum (BPU) merupakan satu jabatan akademik yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang menjurus kepada pengajaran dan pembelajaran modul-modul subjek umum yang terdiri daripada Technical English, Mathematics, Physic, Engineering Science, Information Technology, Islamic Studies, Morale Studies, eUsahawan dan Hak Pekerja bagi pelajar Sijil Kemahiran Malaysia (SKM).

Objektif 

  1.  Mengendalikan kursus-kursus umum dengan sistematik dan sejajar dengan visi dan misi ILP Pedas.
  2. Menyediakan prasarana pembelajaran sepanjang hayat dalam pembangunan komuniti berpengetahuan (K-Communities).
  3. Mendukung visi dan misi organisasi ke arah melahirkan tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan industri.
Skip to content