BAHAGIAN PENGAJIAN UMUM (BPU)

Bahagian Pengajian Umum (BPU) merupakan satu jabatan akademik yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang menjurus kepada pengajaran dan pembelajaran modul-modul subjek umum yang terdiri daripada Technical English, Mathematics, Physic, Engineering Science, Information Technology, Islamic Studies, Morale Studies, eUsahawan dan Hak Pekerja bagi pelajar Sijil Kemahiran Malaysia (SKM).

Objektifย 

  1. ย Mengendalikan kursus-kursus umum dengan sistematik dan sejajar dengan visi dan misi ILP Pedas.
  2. Menyediakan prasarana pembelajaran sepanjang hayat dalam pembangunan komuniti berpengetahuan (K-Communities).
  3. Mendukung visi dan misi organisasi ke arah melahirkan tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan industri.