Dewan Besar

Dalam memberikan kemudahan dengan tujuan keselasaan kepada para pelajar dan kakitangan, pihak institut telah menyediakan kemudahan dewan serbaguna ini yang boleh memuatkan 500 orang dalam pada satu-satu masa. Dewan serbaguna ini merupakan tempat di mana pelbagai aktiviti dijalankan sama ada rasmi, tak rasmi atau riadah. Di samping itu, dewan serbaguna ini dilengkapi dengan kemudahan gelanggan badminton, ping pong, P.A Sistem dan terbuka kepada pihak luar untuk menyewa. Urusan sewaan dewan serbaguna ini di bawah Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan Aset.

Skip to content