Minggu Suai Kenal 1/2024

𝐌𝐢𝐧𝐠𝐠𝐮 𝐒𝐮𝐚𝐢 𝐊𝐞𝐧𝐚𝐥 𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒
Selamat datang pelajar baru ke ILP Pedas bagi sesi 1/2024.
Seramai 44 orang pelajar baru telah melapor diri pada 29 Januari 2024. Semoga pelajar-pelajar dapat mengikuti pembelajaran di ILP Pedas dengan jayanya.
Skip to content