Jawatankuasa Komuniti Bil. 2 Tahun 2024

Last Updated on July 9, 2024 by Chua Yee Peng

Mesyuarat Jawatankuasa Komuniti Bil. 2/2024 telah diadakan pada 3 Julai 2024. Wakil daripada agensi kerajaan di kawasan Rembau turut menghadiri mesyuarat ini.

Antaranya adalah Jabatan Pendidikan Rembau, IPD Rembau, AADK Rembau, Jabatan Penerangan Rembau, Pejabat Kesihatan Rembau, JHEAINS Rembau, KEMAS Rembau, Majlis Belia Rembau dan Rumah Kanak-kanak Rembau.

Perbincangan mesyuarat ini bagi membincangkan aktiviti komuniti dan mempromosikan institut kepada komuniti setempat. Ahli mesyuarat juga dibawa ke bengkel latihan bagi memperkenalkan kursus yang ditawarkan di institut ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content